Необхідні досягнення дітей 5-6 років у підготовці до школи

Цікаво знати:

Математика:

 • цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; знаки «+», «-», «=», <, >;
 • розв’язання простих задач на одну дію на додавання і віднімання;
 • як користуватися арифметичними знаками дій;
 • як розділити круг, квадрат на дві та чотири рівні частини;
 • склад чисел першого десятка;
 • прямий та зворотній порядок числового ряду;
 • як отримати кожне число першого десятка, додаючи одиницю до попереднього та віднімаючи одиницю від наступного за ним у ряді;
 • назва поточного місяця, послідовність днів тижня.

Розвиток мовлення:

 • будувати складні речення різних видів; складати речення із запропонованих слів;
 • утворювати нові словосполучення (шапка з хутра – хутряна шапка);
 • пояснювати зміст прислів’їв;
 • складати оповідання за однією картиною, за серією картин;
 • виразно з інтонацією декламувати вірші.

Увага:

 • виконувати завдання не відволікаючись близько 15 хвилин;
 • знаходити 5-6 відмінностей між малюнками або предметами;
 • утримувати в полі зору 8-10 предметів;
 • точно копіювати візерунок або рух;
 • легко грати в ігри на уважність і швидкість реакції.

Пам’ять:

 • запам’ятовувати 8-10 картинок;
 • запам’ятовувати лічилки, скоромовки;
 • розповідати напам’ять оповідання, вірші та зміст картинок;
 • повторювати близько за змістом текст, що складається з 3-4 речень.

Мислення:

 • знаходити зайве слово серед групи слів;
 • визначати послідовність подій;
 • знаходити та пояснювати невідповідність на малюнках;
 • знаходити та пояснювати відмінності між предметами і явищами;
 • знаходити серед запропонованих предметів зайвий, пояснювати свій вибір.

Дрібна моторика:

 • складати з конструктора за зразком будь-яку фігуру. Складати з паперу за зразком простий предмет;
 • вирізати ножицями фігуру вздовж контуру, намальованого на аркуші паперу;
 • виконувати аплікацію на папері, як самостійно, так і за зразком;
 • складати пазли без сторонньої допомоги;
 • регулювати силу натиску на олівець і пензель, і змінювати напрямок руху руки, залежно від форми зображуваного предмета;
 • розташовувати зображення на цілому аркуші або в заданих межах: на одній лінії, на широкій смузі;
 • штрихувати малюнки не виходячи за їх контури. Акуратно розфарбовувати складні малюнки;
 • орієнтуватися в зошиті в клітинку, косу лінію, в лінійку.

Основи грамоти:

 • складати речення з 3-4 слів;
 • складати схему речення;
 • ділити прості речення на слова;
 • ділити слова на склади;
 • розрізняти голосні та приголосні літери;
 • визначати на який склад падає наголос;
 • визначати на слух м’якість і твердість звуку в словах;
 • визначати за інтонацією, яке речення розповідне, окличне, питальне.

Навколишній світ:

 • називати своє ім’я і прізвище;
 • називати імена і прізвища своїх батьків;
 • знати назву свого міста (села);
 • знати назву столиці Батьківщини;
 • знати назву нашої планети;
 • знати назви основних професій людей (чим характерні, яку користь приносять);
 • називати пори року, дні тижня, частини доби в їх послідовності;
 • знати назви місяців;
 • відрізняти хижих тварин від травоїдних; перелітних птахів від зимуючих; садові квіти від польових; дерева від чагарників;
 • називати всі явища природи.